Recuperarea banilor dati cu imprumut

21 ianuarie 2023 68

Buna ziua. In iunie 2019 am imprumutat unei persoane €4.000, dar nu m-am asigurat să documentez tranzactia si nu am luat recepisa de la imprumutat. De aproape 3 ani ma tot rog la acea persoana sa-mi intoarca banii. Tot promite ca mi-i da, dar nimic nu se intampla. Recent, si-a schimbat numarul de telefon si m-a blocat peste tot unde a putut: mesagerie, retele de socializare etc. Exista vreo posibilitate sa-mi recupera acesti bani? Am inteles ca fara recepisa nu am nicio sansa. Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Tatiana.
E destul de dificilă situaţia dumneavoastră.
Din punct de vedere legal va fi foarte dificil să demonstraţi în instanţă existenţa acestui împrumut. Legea prevede că dacă suma disputată e mai mare de 1000 lei atunci proba cu martori nu poate fi acceptată.
Pentru a putea demonstra existenţa acestui împrumut trebuie... mai detaliat să aveţi probe, înregistrări audio, video sau conversaţii scrise care vor putea demonstra această sumă împrumutată.
Dar nu mai puţin important ar fi şi termenul cînd urma să fie restituită această sumă or termenul de prescripţie e de 3 ani şi chiar dacă veţi putea demonstra existenţa acestui împrumut, la expirarea termenului de prescripţie judecata va respinge cerererea dumneavoastră.

prevederi relevante ale codului civil:
Articolul 321. Forma scrisă a actului juridic

(1) Trebuie să fie încheiate în scris actele juridice dintre persoanele juridice, dintre persoanele juridice şi persoanele fizice şi dintre persoanele fizice dacă valoarea obiectului actului juridic depăşeşte 1000 de lei, iar în cazurile prevăzute de lege, indiferent de valoarea obiectului.

(2) În cazul în care, conform legii sau învoielii între părţi, actul juridic trebuie încheiat în scris, el poate fi încheiat atît prin întocmirea unui singur înscris, semnat de părţi, cît şi printr-un schimb de scrisori, telegrame, documente electronice, altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat.
Articolul 322. Efectele nerespectării formei scrise a actului juridic

(1) Nerespectarea formei scrise a actului juridic face să decadă părţile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.

(2) Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în cazul în care acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor.

1242. Contractul de împrumut

(1) Prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

(3) Contractul de împrumut este gratuit dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

(4) Pînă la proba contrară, împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros, cu excepția cazului în care ambele părți sînt persoane fizice care nu au calitatea de profesionist.


(5) Un contract nu se consideră contract de împrumut doar pentru că prevede un termen pentru executarea obligației pecuniare, cu excepția cazului în care împrumutatul este obligat să plătească dobîndă suplimentar la acea obligație pecuniară.

(6) Cu toate acestea, părțile pot conveni ca o sumă datorată în temeiul unei obligații existente să se plătească în viitor în condițiile unui contract de împrumut

21 ianuarie 2023
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna ziua Tatiana! Dvs., puteti recupera banii, chiar daca si a trecut termenul de 3 ani, este necesar de analizat ce aveti dvs., ca probe pentru un eventual litigiu. Pentru informatie si mai multe detalii puteti contacta la nr. de telefon 069049267

23 ianuarie 2023