Recuperarea datoriei

28 ianuarie 2019 51

Dacă am încheiat un acord de eșalonare a achitării datoriei, iar debitorul nu respectă graficul de achitare sau achită parțial ratele agreate anterior, pot rezilia acest acord și să cer achitarea totală a datoriei, iar dacă refuză să-l acționez în judecată pentru a-mi recupera întreaga datorie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Sigur sunteți în drept să acționați debitorul în instanță atit timp cit acesta se exchivează de la executarea a obligației în termenii și cuantumul stabilit.

La caz se poate face uz și de prevederile
Articolul 576. Dreptul creditorului de... mai detaliat a cere executarea obligaţiei înainte de termen
Chiar dacă, în favoarea debitorului, este stabilit un anumit termen de executare, creditorul poate pretinde executarea imediată a obligaţiei în cazul în care debitorul se află în incapacitate de plată sau a redus garanţiile convenite anterior, sau în genere nu le-a putut prezenta, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.

28 ianuarie 2019