Recurs împotriva hotărârii instanţei de apel

19 decembrie 2018 19

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, in cazul in care Curtea Suprema de Justitie respinge recursul ca inadmisibil, cu mentinerea hotărârii atacate, este posibil de mai intreprins ceva, sau decizia Curtii de Apel este definitiva si irevocabila? Va multumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Unica ce ar putea fi intreprins e doar revizuirea cauzei
Revizuirea se declară în cazul în care:
a) s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu cauza care se judecă;
b) au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale... mai detaliat cauzei care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute revizuientului, dacă acesta dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a cauzei;
c) instanţa a emis o hotărîre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces;
d) - abrogată
e) s-a anulat ori s-a modificat hotărîrea, sentinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care au servit drept temei pentru emiterea hotărîrii sau deciziei a căror revizuire se cere;
e1) a fost aplicată o lege declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională şi la judecarea cauzei a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, iar instanţa de judecată a respins cererea privind sesizarea Curţii Constituţionale sau din hotărîrea Curţii Constituţionale rezultă că prin aceasta s-a încălcat un drept garantat de Constituţie sau de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului;
[Art.449 lit.e1) modificată prin LP17 din 05.04.18, MO142-148/04.05.18 art.277; în vigoare 01.06.18]
[Art.449 lit.e1) introdusă prin LP55 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.389]
f) - abrogată
[Art.449 lit.f), abrogarea declarată neconstituţională prin HCC16 din 25.06.13, MO177-181/16.08.13 art.24; în vigoare 25.06.13]
g) Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova;
h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o instanţă de judecată naţională.

În rest cauza este finalizata și nu se supune altor cai de atac.

19 decembrie 2018