Redeschiderea dosarului penal dupa 19 ani

22 ianuarie 2020 91

Buna ziua! Este posibil de redeschis dosarul penal pe cauza de omor, daca au trecut aproape 20 de ani? Cazul a fost inchis si condamnata o persoana care a ''decedat'' la cateva luni dupa omor. Exista suspiciune rezonabila ca persoana mentionata a fost condamnata pe nedrept si criminalul se afla in libertate. Care sunt pasii de urmat pentru a redeschide dosarul? Am nevoie de avocat sau pot sa scriu direct la procuratura sau procurorului general? Mersi anticipat pentru raspuns!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

In cazul dat ar fi rezonabil sa apelati la un avocat. Urmeaza sa va adresati la ofiterul de urmarire penala care a cercetat cazul. Ii prezentati informatia si decideti impreuna daca merita sau nu sa fie redeschis dosarul.

22 ianuarie 2020
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

E posibel, consultați legea Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală
(1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:
a) 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare;
b) 5 ani de... mai detaliat la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave;
c) 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave;
d) 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave;
e) 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave.
(2) Prescripţia curge din ziua săvîrşirii infracţiunii şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată.
(3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare infracţiune separat.
(4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2 ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.
(5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care a săvîrşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia din momentul reţinerii persoanei sau din momentul autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi infracţiuni.
(6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit o infracţiune excepţional de gravă se decide de către instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală, detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de ani.
(7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii infracţiunii erau minori.
(8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, indiferent de data la care au fost săvîrşite.
[Art.60 al.(8) modificat prin LP56 din 04.04.14, MO86/05.04.14 art.207]
[Art.60 al.(8) modificat prin LP252 din 08.11.12, MO263-269/21.12.12 art.855]
În cazul DVS pentru omor termenul de prescripție e 25 ani, fiindcă e infracțiune excepțională, succese.

28 ianuarie 2020