Redobandirea permisului de conducere

13 februarie 2023 55

Buna ziua. In 2018 un sofer a provocat un accident, fapta cazand sub incidenta art.264 alin.4 CP. A fost retinut pe 2 luni, dupa care a fost eliberat in arest la domiciuliu. Prima instanta la condamnat de 4 ani de penitenciar de tip deschis. Dupa aplicarea art. 90 CP, sentinta a fost modificata in 2 ani de penitenciar de tip deschis cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei cu 3 ani termen de proba si anularea dreptului de a conduce pentru un termen de 5 ani. Permisul de conducere a fost predat organului de urmarire penala. Sentinta a fost lasata fara modificari de Curtea de Apel si Curtea Suprema de Justitie. Avand in vedere ca termenele incluse in sentinta au trecut, poate soferul mentionat sa inceapa procesul de redobandire a permisului de conducere? Care sunt etapele acestui proces? Multumesc aniticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Doina.
Citiți punctul 38, 40, 24 din Regulamentul privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 181 din 23-03-2022

38. Pentru admiterea la examen și constituirea dosarului de examinare, persoana care solicită examinarea în vederea repunerii... mai detaliat în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare de un an și mai mare, precum și persoana care solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule ca urmare a anulării dreptului urmează să întrunească lipsa restricțiilor menționate la pct. 4, cu excepția restricțiilor ce urmează să fie ridicate în baza examenului solicitat, și să prezinte la subdiviziunea competentă, suplimentar documentelor nominalizate la pct. 22 subpct. 1), 2) și 9), următoarele documente, după caz:

1) adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e), cu excepția cazurilor în care acest document este înscris în Sistemul informațional automatizat „Asistență Medicală Primară”, iar informația respectivă, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), este înregistrată în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al conducătorilor de vehicule”.

Pentru persoanele care solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare de un an și mai mare sau redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe, adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) urmează să fie datată cu cel mult 30 de zile înaintea expirării termenului de privare sau anulare.

Pentru persoanele care solicită redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat prin hotărâre judecătorească ca urmare a declarării inapte a acestora de către cadrele medicale abilitate, adeverința medicală a conducătorului de vehicul și a candidatului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule (Formularul nr. 083/e) urmează să fie datată ulterior intrării în vigoare a hotărârii judecătorești respective;

2) dovada frecventării programului probațional antialcoolic și antidrog, eliberată de către Inspectoratul Național de Probațiune, pentru persoanele care solicită repunerea în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare sau redobândirea dreptului de a conduce vehicule anulat ca urmare a conducerii vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe.
40. Procedura de examinare în vederea repunerii în dreptul de a conduce vehicule după un termen de privare de un an și mai mare și a redobândirii dreptului de a conduce anulat se desfășoară în conformitate cu Metodologia desfășurării examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule și documentarea cu permis de conducere, prevăzută la pct. 24.

24. Proba practică, componentă a examenului pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule se desfășoară, după cum urmează:
1) La categoria A și subcategoriile AM, A1, A2 și B1, proba practică se desfășoară pe terenul de instruire/teren special amenajat. Rezultatele examinării sunt înscrise în chestionarul/borderou (anexa nr.
2) pe suport de hârtie, pentru fiecare candidat.
Chestionarul/borderou cu rezultatele probei practice se semnează de către examinatorul care a exercitat examinarea respectivă, nemijlocit.
2) La categoriile/subcategoriile B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, proba practică se desfășoară pe traseu în condiții reale de trafic. Manevrele speciale vor fi executate, conform indicațiilor examinatorului, în funcție de condițiile reale de trafic. Rezultatele examinării sunt înscrise în chestionarul/borderou (anexele nr. 3, 4, 5) pe suport de hârtie, pentru fiecare candidat.
Chestionarul/borderou cu rezultatele probei practice se semnează de către examinatorul care a exercitat examinarea respectivă, nemijlocit

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130732&lang=ro
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_949_0.pdf

14 februarie 2023