Reducerea clasei de salarizare

5 iunie 2024 3

Bună ziua. În urma unei inspecții financiare efetuate în instituția noastră, s-a depistat că 3 ani în urmă trebuia să-mi fie reduse 5 clase de salarizare. pentru că acest lucru nu a fost făcut, am fost plătită cu mai mult decât se cuvenea potrivit legii. Acum, mi se cere să întorc o sumă destul de mare. Este corect ca eu să fiu impusă să întorc acești bani, dacă nu e vina mea că salariul a fost calculat greșit de către contabilă?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Irina, dacă sau făcut niște greșeli din partea contabilității, la care DVS nu aveți nici-o atribuție, eu vă propun să depuneți o cerere în 2 exemplare pe adresa directorului instituției, ca să vă fie dat un răspuns confirmativ, din ce considerente s-a grețit, cine este vinovatul și necisită... mai detaliat să întoarceți vre-un ban. După aceasta DVS o să puteți să mai vorbiți pe tema aceasta, cu conducerea instituției.

5 iunie 2024

Eu sunt Directorul instituției( școală de arte), în cazul dat ne subordonăm primăriei. Greșeala s-a constatat a fi lipsa studiilor speciale și contabila nu a scăzut cele 5 clase de salarizare din start.Iar acum în urma inspecției s-a constatat că eu am primit o supraplată de aprox. 25000 de lei... mai detaliat pentru perioada de lucru 2021- curent. E corect ca eu să achit această sumă dacă e vina contabilei și nu a mea pentru calcularea salariului?

5 iunie 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Într-adevăr trebuie să întoarceţi sumele care v-au fost plătite în urma erorii de calcul, însă angajatorul poate reţine din salariu doar pentru o lună, restul va trebui prin judecată să solicite.

Codul muncii prevede:
Articolul 148. Reţinerile din salariu

(1) Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de prezentul... mai detaliat cod şi de alte acte normative.

(2) Reţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de angajator se pot face în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) acestuia:

a) pentru restituirea avansului eliberat în contul salariului;

b) pentru restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul;

c) pentru acoperirea avansului necheltuit şi nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare în interes de serviciu sau transferare într-o altă localitate ori pentru necesităţi gospodăreşti, dacă salariatul nu contestă temeiul şi cuantumul reţinerilor;

d) pentru repararea prejudiciului material cauzat unităţii din vina salariatului (art.338);

e) - abrogată.

(3) În cazurile specificate la alin.(2), angajatorul are dreptul să emită ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de reţinere în termen de cel mult o lună din ziua expirării termenului stabilit pentru restituirea avansului sau achitarea datoriei, din ziua efectuării plăţii greşit calculate ori a constatării prejudiciului material. Dacă acest termen a fost omis ori salariatul contestă temeiul sau cuantumul reţinerii, litigiul se va examina de către instanţa de judecată la cererea angajatorului sau salariatului (art.349-355).
(5) Salariul plătit în plus salariatului de către angajator (inclusiv în cazul aplicării greşite a legislaţiei în vigoare) nu poate fi urmărit, cu excepţia cazurilor unei greşeli de calcul.

5 iunie 2024

Pot atunci să mă bazez pe art.148 din Codul Muncii, puntcul (5) Salariul plătit în plus salariatului de către angajator (inclusiv în cazul aplicării greşite a legislaţiei în vigoare) nu poate fi urmărit, cu excepţia cazurilor unei greşeli de calcul.
Am dreptul să acționez contabilul în instanța de judecată... mai detaliat pentru comiterea acestei greșeli?

5 iunie 2024
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Dumneavoastră de principiu trebuie să aveţi o atitudine pasivă.
Aşteptaţi să vedeţi cum vor încerca să recupereze de la dumneavoastră aceşti bani şi deja după ce se vor decide cu procedura, puteţi contesta. Benevol nu întoarceţi nimic.

5 iunie 2024