Reducerea timpului de muncă

23 august 2017 78

Are dreptul angajatorul, conform legislației Republicii Moldova, de a reduce timpul de muncă cu 2 ore, în legătură cu jubileul instituției? Şi conform cărei norme juridice?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună ziua!

Cnform prevederilor alin. (1) de la art. 97 din Codul Muncii al Republicii Molddova, prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială.

Domeniul de aplicare al normei respective este unul... mai detaliat extins, pe motiv că nu există o prevedere care ar combate această ideee.

Acordul dintre salariat și angajator, în acest sens, se poate exprima în orice formă: scrisă, verbală, acțiuni concludente. În momentul în care d-voastră ați participat la festivitatea organizată în ziua jubileului unității la care activați. existența acordului este prezumată.

În ceea ce privește limitele temporale, norma dată foarte clar stabilește că timpul de muncă parțial poate fi stabilit zilnic inclusiv. Adică, nu este neapărat stabilirea duratei timpului de muncă parțial pe o perioadă mai îndelungată (o săptămână).

Mai mult decât atât, chestiunea cu zi de muncă prescurtată pe motiv de jubileu al unității poate fi indicată și în regulamentul intern al unității, iar semnarea contractului individual de muncă de către d-voastră implică automat și respectarea prevederilor regulamentului dat.

În ceea ce privește efectele timpului parțial de muncă, vedeți în continuare prevederile art. 97 din actul normativ indicat.

Succese!

24 august 2017