Referință la cererea de chemare în judecată

2 februarie 2024 3

Bună ziua. Înțeleg că serviciile pentru întocmirea referinței la cererea de chemare în judecata costă diferit de la avocat la avocat. Doresc să știu dacă există o sumă maximă pentru perfectarea referinței. Se calculează în funcție de ceva? Dacă câștig procesul, în cât timp îmi recuperez banii cheltuiți cu judecata? Ar putea partea care pierde să invoce că-i prea mare suma plătită de mine pentru perfectarea referinței? Mulțumesc.

Jurist comments 3

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Stimate Dl/Dna,

Fiecare avocat este în drept să își stabilească prețul pentru serviciile sale independent de ceilalți colegi de breaslă cu luarea în considerație a mai multor criterii, printre care și experiența sa în calitate avocat, experiența în domeniul respectiv, timpul necesar de alocat pentru pentru întocmirea respectivului act.

Să nu... mai detaliat uităm că pentru a întocmi acel act un avocat întâi de toate are o întrevedere cu clientul care îi va expune poziția sa, este necesar timp să studieze cererea de chemare în judecată și suportul probatoriu anexat la aceasta, posibil să solicite acte suplimentare de la client.

În unele cazuri, poate fi necesar să consulți un specialist din alt domeniu pentru a întocmi acel act care se impune.


Cu respect,
Igor Brinișter

2 februarie 2024
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună.
În conformitate cu prevederile Recomandărilor privind cuantumul onorariilor avocaţilor şi compensarea de către instanţele de judecată a cheltuielilor de asistenţă juridică, aprobate prin Decizia Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova nr.2 din 30.03.2012, un diapazon rezonabil şi recomandabil pentru mărimea tarifelor orare ale avocaţilor din Republica Moldova este între 50... mai detaliat şi 150 euro/ora.
Depinde de volumul dosarului, complexitatea acestuia, timpul utilizat pentru studierea actelor și întocmirea referinței.
Sumă maximă nu există, însă nu poate fi exagerată reieșind din circumstanțele concrete ale cauzei. Dacă câștigați procesul, partea cealaltă va suporta cheltuielile, însă nu este garantat că instanța va admite toată suma solicitată în calitate de cheltuieli de servicii juridice. Dacă partea nu va achita benevol, veți fi nevoit să vă adresați la executorul judecătoresc în vederea executării silite a hotărârii.

2 februarie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Accesând link-ul de mai jos o să găsiți Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților cu onorariile recomandabile care au fost revizuite în mai 2022 fiind majorate față de cele anterioare, care au foat recomandate în 2012.

https://uam.md/avocatii/informatii-utile-pentru-avocati/onorariul-recomandabil/

Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat onorariile recomandabile pentru avocați prin hotărârea nr. 19-02/27.05.2022 din 27 mai 2022.

Consiliul... mai detaliat a recomandat cu precădere tarifarea pe unitate de timp. Mărimea tarifelor recomandate este între 70 și 170 euro per oră, însă avocații pot stabili un tarif orar în afara limitelor recomandate. Avocații sunt obligați să țină evidența timpului lucrat și întocmesc un raport cu informații referitoare la acțiunile întreprinse și timpul dedicat clientului.

Avocații pot stabili și tarife fixe per acțiune sau dosar.

Avocații pot stabili și un onorariu de succes, reprezentând o parte din beneficiul obținut de clientul său ca urmare a implicării sale. Plafonul recomandat este de cel mult 17% din valoarea acțiunii.


Cu respect,
Igor Brinișter

2 februarie 2024