Referitor la fidejusiune

13 decembrie 2018 86

Situația e următoarea: Soțul meu a semnat ca fidejusor pentru o ruda, la o bancă (asociație de imprumut). Pe lângă el, ca fidejusor a semnat și șoțul debitorului. Acum, ruda respectivă nu achită datoria la bancă. A avut loc ședința de judecată, unde debitorul a promis în scris că va achita, în rate. Acum, banca le-a dat termen timp de o lună de la ședința de judecată să achite măcar ceva. Spuneți vă rog, în caz ca ei nu achita, care sunt consecințele? Am uitat să menționez că decizia așa și nu a fost încă emisă. Se calculează o lună de la sedința de judecată, sau de la emiterea deciziei? Și în ce caz achită fidejusorul, atât timp cât debitorul are imobile și bunuri?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
---
Exista fidejusiune doar daca a fost incheiat un contract de fidejusiune.
Faptul ca undeva a semnat, pe un formular sau alt document, ca persoana de contact - nu il face fidejusor.

Daca exista contract - fidejusorul raspunde in mod solidar cu debitorul. Creditorul poate alege de la cine... mai detaliat sa incaseze suma, la libera discretie (chiar daca debitorul are bunuri).
Fidejusorul raspunde doar pina la limita prevazuta in contractul de fidejusiune.
Daca datoria s-a incasat de la fidejusor, acesta are drept de regres fata de debitor. Respectiv, poate sa il actioneze in judecata pentru sumele achitate, si sapi urmareasca bunurile debitorului, daca va avea o hotarare judecatoreasca in favoarea fidejusorului.

Dacă fidejusiunea s-a constituit pentru garantarea obligaţiilor viitoare sau nedeterminate sau dacă nu s-a stabilit un termen pentru fidejusiune, fidejusorul are dreptul, după expirarea a 3 ani de la constituirea fidejusiunii, să rezilieze contractul, cu un preaviz de 3 luni faţă de creditor, de debitorul principal şi de ceilalţi fidejusori.
O fidejusiune stabilită pe termen poate fi reziliată după 5 ani cu respectarea unui termen de preaviz de 3 luni.

Creditorul va putea incasa datoria dela fidejusor, numai cand va exista o hotarare definitiva a instantei de judecata.
Definitiva este hotararea care nu a fost supusa apelullui, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii.
Daca a fost contestata cu apel, hotararea devine definitiva la data emiterii deciziei instantei de apel.

13 decembrie 2018

Vă mulțumesc mult pentru răspuns. Urmează să precizez ce anume a fost semnat.

13 decembrie 2018
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Livia,

Trebuie să examinați clauzele contractului de împrumut. În general legislația prevede că în cazul neexecutării obligaţiei principale, fidejusorul şi debitorul sînt obligaţi solidar în faţa creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.

Însă părţile pot conveni în contract ca fidejusorul să fie obligat să plătească datoria numai... mai detaliat după urmărirea debitorului. În acest caz, fidejusorul trebuie să indice bunurile debitorului şi să avanseze cheltuielile pentru urmărirea acestor bunuri.

În caz că nu există asemenea clauză contractuală, soțul Dvs. va fi obligat să achite datoria ca fidejusor în caz că debitorul nu o achită. Fidejusorul răspunde în toate cazurile doar pînă la suma maximă menţionată în contractul de fidejusiune.

Ulterior o să aveți drept de regres față de debitor și o să puteți pe cale civilă să recuperați suma achitată creditorului.

Cele bune.


13 decembrie 2018

Vă mulțumesc foarte mult

13 decembrie 2018