Refuz la mostenire

9 aprilie 2019 36

Buna ziua. Mama mea a decedat 4 ani in urma. A lasat testament, eu fiind unica mostenitoare a intregii averi (casa parinteasca si pamant). Eu locuiesc peste hotare si nu am facut acceptarea mostenirii. Plus la toate, actele pe pamant lipsesc, precum si testamentul care de fapt trebuia sa il am la mana dupa cum mi-au spus. Cum sa procedez, daca nu doresc sa accept mostenirea? Ori dupa trecerea duratei de 6 luni de la deces nu mai am oricum dreptul la mostenire? Mentionez ca resedinta mea in Moldova e casa parinteasca. Va multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna SIlvia,

Urmează să vă adresați în instanța de judecată, după caz, cu o cerere privind prelungirea termenului de acceptare a succesiunii cu până la 3 luni sau o cerere privind acceptarea succesiunii prin intrarea în posesia de facto a bunurilor.
Tipul acțiunii alese depinde de motivele omiterii termenului de depunere a... mai detaliat declarației la notar sau de faptul că ați posedat și folosit terenul, casa, ați achitat impozitele și taxele pentru bunurile imobile, ați locuit acolo, ați avut sau nu grijă de acele bunuri.
Aveți necesitate de testament copia căruia poate fi obținută de la notarul care le-a întocmit, iar copia actelor de pe casă și teren le puteți obține de la oficiul cadastral al Agenției Servicii Publice.

9 aprilie 2019
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Adiţional la cele expuse de colegul, testamentele întocmite pînă la 12.06.2003, în altă formă decît autentică sau asimilată celei autentice, adică olograf sau mistic, nu au valoare juridică.

Termenul de 6 luni, prevăzut de art. 1517 Cod civil, în ... mai detaliat care persoana cu vocaţie succesorală urmează a se pronunţa dacă acceptă moştenirea, este un termen de decădere care nu poate fi suspendat, întrerupt sau restabilit.

Totodată, termenul de acceptare a moştenirii, potrivit art.1519 Cod civil, poate fi prelungit cu acordul celorlalţi succesori care au acceptat moştenirea, iar în cazul în care aceştia refuză să includă moştenitorul în cercul persoanelor ce au acceptat moştenirea, el poate înainta în instanţa de judecată o acţiune de prelungire a termenului de acceptare a moştenirii.
Reieşind din sensul art. 1519 alin.(1) din Codul civil, termenul de acceptare a succesiunii poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni de la data cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii.

În cazul în care instanţa refuză prelungirea termenului de acceptare, moştenirea se transmite succesorilor care au acceptat moştenirea în termen, iar dacă ceilalţi moştenitori au renunţat la moştenire, sînt decăzuţi din dreptul de a moşteni sau nu sînt alţi moştenitori, moştenirea devine vacantă şi se transmite statului.

Datorita caracterului contradictoriu, acţiunea despre prelungirea termenului de acceptare a moştenirii se examinează în ordinea procedurii de drept comun. Instanţa va examina temeinicia circumstanţelor invocate în motivarea acţiunii. Vor putea constitui circumstanţe temeinice de prelungire a termenului de acceptare a succesiunii: starea de invaliditate a succesorului, îngrijirea unui membru bolnav al familiei, aflarea în străinătate sau în rîndul forţelor armate, tăinuirea faptului deschiderii succesiunii de către ceilalţi moştenitori etc.
Nu constituie motive temeinice de admitere a acţiunii: necunoaşterea dispoziţiilor legale incidente, lipsa de timp pentru depunerea cererii, necunoaşterea componenţei patrimoniului succesoral şi alte motive similare.

Servus

9 aprilie 2019