Refuzul executorului de a calcula penalități

13 martie 2023 45

Bună ziua. Am cerut în scris executorului judecătoresc să calculeze penalități pentru neachitarea de către debitor a pensiei alimentare timp de 8 luni. Executorul a refuzat verbal s-o calculeze, motivând că nu are el dreptul să calculeze penalitate și să emită o încheiere de calculare a penalități din cauza că debitorul nu a achitat toată suma restantă. A mai spus că va calcula penalități după ce debitorul va achita suma restantă, dacă aceasta se va întâmpla vreodată. Mi-a mai spus să citesc art. 24 din Codul de executare și să nu-l deranjez. Ce prevede totuși legea? În cazul acesta eu pot depune cerere in judecată pentru a cerere calcularea penalității pentru cele 8 luni în care pensia alimentară nu a fost achitată. Am impresia că executorul judecătoresc are anumite înțelegeri cu debitorul și îl ajută.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ecaterina.
Dumneavoastră depuneți cererea acuma însă încheierea executorul o va emite doar după ce va încasa suma obligației principale.
Codul de executare prevede
Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor

... mai detaliat sume rezultate din întîrzierea executării

(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.

14 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună. Dacă ați expediat prin poștă sau aveți dovada înregistrării cererii la executor, el este obligat să vă furnizeze un răspuns în scris.
Indiferent de momentul depunerii de către creditor a cererii de calculare și încasare a sumelor rezultate din întârzierea executării, încheierea executorului judecătoresc se va emite doar la... mai detaliat momentul încasării/executării sumei obligației principale. Încheierea respectivă este document executoriu și poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii.

Astfel, el trebuie să vă primească cererea și când va fi achitată datoria, va emite încheierea de calculare a penalității.

Nu puteți să vă adresați în instanță cu o asemenea cerere, e doar de competența executorului.

14 martie 2023