Reguli noi de desfăşurare a activității de comerţ

2 noiembrie 2023 3

Bună ziua. “Comerciantul este obligat să dispună de documente, pe suport de hârtie sau în format electronic, ce atestă calitatea și siguranța (inofensivitatea) produselor. La solicitarea consumatorului, comerciantul este obligat să îi ofere adresa URL (link) la pagina web pe care poate fi vizualizat sau descărcat documentul respectiv în format electronic sau să îi pună la dispoziție copia documentului pe suport de hârtie .........”
Obligația de a deține și prezenta aceste documente se aplică exclusiv comercianților din domeniul alimentar sau și celor din alte sectoare, cum ar fi entitățile specializate în domeniul comercializării cu amănuntul a obiectelor de îmbrăcăminte și accesorii? Cum se certifica calitatea hainelor? Face asta vreun comerciant?