Reluarea activității de muncă în perioada postnatală

12 martie 2024 3

Bună ziua. Activez în calitate de profesoară, dar în prezent mă aflu în concediu prenatal și muncesc până la termenul de 36 saptamâni, stabilit prin art. 76 din Legea 353.
Aș vrea ca după nașterea copilului să reiau activitatea, fiind în concediu postnatal. Pot face acest lucru? Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
De principiu, prevederile art. 76 cu indicele 1 ale Codului muncii au fost destinate pentru activitatea de muncă până la naștere (concediul prenatal), dar fiind generic denumit „concediu de maternitate” ar fi aplicabile și la concediul postnatal. Limite sunt prevăzute doar pentru concediul prenatal, respectiv pentru concediul postnatal, nu... mai detaliat există careva limite de timp însă ar fi necesare
1. Cererea scrisă;
2. Concluzia medicală privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată;
3. Acordul angajatorului.

Codul Muncii.
Articolul 761. Activitatea de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate

(1) În perioada aflării în concediu de maternitate, prin derogare de la art. 76 lit. a), salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrată, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

(2) La cererea scrisă a salariatei care desfășoară activitate în perioada aflării în concediu de maternitate, depusă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) din prezentul articol, contractul individual de muncă se suspendă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului din ziua solicitării, cu aplicarea ulterioară a condițiilor prevăzute în art. 76 lit. a).

Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
Articolul 16 alin.(8)
(8) Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, indemnizația de maternitate se plătește.

13 martie 2024