Renuntare la cetatenia Republicii Moldova

24 aprilie 2019 12

Buna ziua. Poate asociatul SRL cu dubla cetatenie sa renunte la cetatenia MD, insa sa ramana in continuare ca asociat, deja nerezident? Care sunt consecintele si obligatiile conform legii Republicii Moldova?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Dna Diana

Da, orice persoană care deține cetățenia Republicii Moldova poate renunța la cetățenia Republicii Moldova in condițiile prevazute de legea cetățeniei nr 1024/2000
Articolul 22. Renunţarea la cetăţenie
(1) Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă solicitantului, cu condiţia... mai detaliat prezentării adeverinţei privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţiei dobîndirii cetăţeniei unui alt stat.
(2) Dacă persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, în pofida garanţiei nu va dobîndi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apatridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova referitoare la această persoană se va abroga în modul stabilit.

Astfel, după adoptarea și publicarea decretului Președintelui Republicii Moldova în Monitorul Oficial acesta va rămâne nerezident.
În legătură cu aceste modificări legate de cetățenia persoanei urmează a fi operate modificări în registrul respectiv la Agenția Servicii Publice.
La fel, modificării urmează a fi supus și actul de constituire deoarece, în acesta se indică datele despre persoana fizică care, se referă inclusiv la cetățenia persoanei fizice.
Ulterior operării modificărilor persoana va fi supusă regimului fiscal corespunzător acestei categorii de persoane.

Totuși, pentru o certitudine juridică sub aspect fiscal ar fi binevenit să solicitați o consultație la Serviciul Fiscal de Stat care, acorda consultații gratuite.

www.fisc.md

24 aprilie 2019

Multumesc de raspuns.

24 aprilie 2019