Renuntare la cota-parte din imobil dobandita in urma privatizarii

30 ianuarie 2024 3

Buna ziua. Am participat, impreuna cu ceilalti membri ai familiei, la privatizarea unui apartament (in total suntem 4 coproprietari). Nu mai vreau sa fiu coproprietar si doresc sa renunt la cota mea parte. Care este procedura de schimbare a contractului de privatizare? Exista alta modalitate de renuntare la cota-parte?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna! Renuntare nu este posibil, este posibil doar să vindeți sau donați unuia din coproprietari care de asemenea au participat la privatizare. Pentru ajutor și suport juridic, puteti apela la nr. de telefon 069049267

30 ianuarie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

....așa în grabă, dar nu sunt sigur..........cel mai probabil, la moment, nu sunt determinate cotele-părți ale participanților la privatizare în bunul privatizat sau poate chiar și nu sunt înregistrați toți participanții la privatizare dacă nu a fost prezentat organului cadastral certificatul privind participanții la privatizare.............................în așa situație, dacă nu sunt... mai detaliat determinate cotele-părți sau chiar nu sunt înregistrați toți participanții la privatizare, se poate de încercat să facem așa cum doriți prin organul cadastral, ...vă duceți cu toți participanții la privatizare la organul cadastral și dvs solicitați să nu fiți înregistrați ca coproprietar sau să fiți radiați din coproprietari, cu rămânerea ca coproprietari a celorlalți participanți la privatizare............Articolul 38. Rectificarea, modificarea și corectarea

erorilor materiale

(1) Rectificarea unei înregistrări sau a unei înregistrări provizorii se face la cererea persoanei interesate, în temeiul declarației, autentificată notarial sau semnată în fața registratorului, a titularului dreptului ce urmează a fi radiat ori modificat sau în temeiul hotărârii judecătorești irevocabile. În cazul unei autorități publice, consimțământul pentru rectificare poate fi exprimat în adresarea scrisă a acesteia. Dacă, potrivit legislației, pentru rectificare este necesar și acordul altor persoane decât titularul dreptului ce urmează a fi rectificat, ca administratorul procesului de insolvabilitate, executorul judecătoresc care a aplicat măsuri de asigurare, exprimarea acordului se face printr-o adresare scrisă.


20. Cererea pentru înregistrare şi documentele de drept pot fi depuse de următoarele persoane:

a) De către persoana care a dobîndit dreptul asupra bunului imobil în temeiul legii, în temeiul unui act juridic, prin moştenire, prin accesiune, în temeiul hotărîrii judecătoreşti, în temeiul unui act administrativ, sau în alt mod prevăzut de lege. În cazul bunurilor proprietate comună în devălmăşie cererea poate fi depusă de oricare dintre coproprietari.

Dacă documentele ce confirmă drepturile sunt autentificate notarial sau sunt emise de o autoritate publică, cererea de înregistrare poate fi depusă de fiecare dintre părţi. În cazul în care cererea de înregistrare este depusă de persoana care solicită radierea dreptului, aceasta va prezenta şi datele necesare pentru înregistrare a titularului dreptului ce se cere a fi înscris.

încercați la un registrator din cadrul organului cadastral

30 ianuarie 2024