Renunţare la moştenire

14 iulie 2017 46

Are dreptul moştenitorul (fiul) să refuze la cota lui în moştenire, în folosul copilului său (nepoţelului decedatului)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Dacă defunctul are mai mulți moștenitori (dintre care unul este fiul despre care vorbiți), fiul poate renunța la moștenire însă numai în folosul celorlalți moștenitori din clasa sa. Prin urmare, fiul defunctului nu poate renunța la moștenire în folosul nepotului. Excepția face cazul când nepotul a fost desemnat... mai detaliat ca moștenitor testamentar în testamentul defunctului. Dar înțeleg că în cazul dvs nu există testament.
În general, nepoții nu sunt moștenitori direcți ai bunelului defunct, ci doar prin mecanismul numit „reprezentare”, adică doar prin intermediul copilului defunctului (adică fiului, în situația dvs).
Art. 1504 alin.(3) din Codul civil prevede că, „nu se admite reprezentarea persoanei [...] care a renunţat la moştenire”.
Consultați-vă cu un notar.

14 iulie 2017