Renunțarea la cota-parte din imobil

30 martie 2023 45

Bună ziua. Am prin donație o casă, în contract sunt indicate 2 persoane că donatari - eu și soțul. Vreau să înstrăinez soțului (coproprietar) cota mea parte. Cum realizăm această operațiune juridică? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

La fel, îi donaţi soţului cota parte ce vă aparţine tot prin contract de donaţie or bunurile dobîndite prin donaţie nu sunt proprietate comună în devălmăşie.

30 martie 2023