Renuntarea la pensia alimentara

15 iunie 2020 89

Fostul sot a achitat pensie alimentara pana copilul a implinit 3 ani. Unde pot sa ma adresez sa scriu ca sa renunt la aceasta pensie? N-as dori ca mai apoi copilul sa aiba datorii fata de tata. Multumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Puteți renunța la o eventuală executare silită, daca pensia se încasează prin intermediul executorului judecătoresc. In acest caz mergeți la executor si retrageti titlul executoriu.
Daca achita desinestatator, nu puteți interzice.

15 iunie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună Natalia!

Nu aveți de ce sa renunțați și nici nu sunteți în drept să renunțați din numele copilului la pensia de întreținere achitata de tată.
Or, dreptul de a fi îngrijit și întreținut ii aparține copilului ci nu Dvs, iar dvs ca reprezentant legal sunteți obligata să acționați întru protejarea... mai detaliat interesului major al copilului.

Achitarea de către tata a pensiei de întreținere, indiferent de faptul ca o achita benevol sau în cadrul procedurii de executare silită, nu îl obligă copilul în viitor la careva plăti față de tată.
Trebuie să recunoaștem că, indiferent de faptul dacă a contribuit sau nu și forma sub care a făcut-o, fie are dintre părinți are dreptul la ajutor din partea copiilor, sigur cu anumite condiții.

Iată ce prevede Codul familiei în acest sens:
Articolul 80. Obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine părinţii
(1) Copiii majori apţi de muncă sînt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material.
(2) Dacă nu există un contract privind întreţinerea părinţilor inapţi de muncă care necesită sprijin material, problema achitării pensiei de întreţinere de către copiii majori se soluţionează pe cale judecătorească.
(3) Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte de instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi a copiilor, de alte circumstanţe importante.
(4) La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai părintelui respectiv, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, cîţiva sau toţi copiii.
(5) Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă care necesită sprijin material dacă instanţa judecătorească va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de acest copil.
(6) Copiii ai căror părinţi sînt decăzuţi din drepturile părinteşti se scutesc de obligaţia de întreţinere a acestora.
Articolul 81. Participarea copiilor majori la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor
(1) În circumstanţe excepţionale (boală gravă, dizabilitate severă sau accentuată, mutilare sau alt viciu al părintelui etc.), copiii majori pot fi obligaţi de către instanţa judecătorească să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe dacă lipseşte un contract între părţi sau dacă copiii refuză să participe benevol la aceste cheltuieli.
(2) Modul de participare a copiilor majori la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor şi cuantumul acestora se determină de instanţa judecătorească, conform dispoziţiilor art.80.
(3) Instanţa judecătorească este în drept să elibereze copiii majori de participarea la cheltuielile suplimentare în favoarea părinţilor dacă se va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de aceşti copii, chiar şi în cazul cînd copiii plătesc pensia de întreţinere.

15 iunie 2020