Repartizarea profitului net intre asociati

17 aprilie 2019 69

Daca unul din asociati si-a vandut partea sociala pana a fost anuntat despre repartizarea profitului net si emiterea procesul verbal, conform legii peste cat timp dupa vanzare poate fi emis procesul verbal de repartizare a profitului net pentru ca sa il poata primi noul asociat. De exemplu, contractul de vanzare-cumparare trebuie sa fie incheiat cu cel putin 30 zile pana la anuntarea repartizarii profitului net?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii


Buna Diana

Iată ce prevedere Legea Nr. 135 din 14-06-2007 privind societăţile cu răspundere limitată

Articolul 39. Distribuirea profitului net
(1) Societatea distribuie anual profitul net înregistrat după achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii, dacă actul de constituire nu prevede... mai detaliat altfel. Hotărîrea privind determinarea părţii profitului net care urmează a fi distribuită se adoptă de adunarea generală a asociaţilor.
(2) Profitul net se distribuie proporţional mărimii părţii sociale. Modul de distribuire a profitului net al societăţii poate fi modificat prin hotărîrea adunării generale a asociaţilor, care se adoptă cu votul unanim al asociaţilor.
(3) Profitul net se plăteşte asociaţilor în formă bănească, în decurs de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii privind distribuirea acestuia, dacă adunarea asociaţilor nu a stabilit un alt termen.
Articolul 40. Limitarea distribuirii sau plăţii profitului net
(1) Societatea nu este în drept să adopte hotărîre privind distribuirea profitului net între asociaţi:
a) pînă la vărsarea integrală a aporturilor;
b) dacă, în urma distribuirii profitului net, valoarea activelor nete ale societăţii va deveni mai mică decît suma capitalului social şi capitalului de rezervă.
(2) Societatea nu este în drept să plătească asociaţilor profitul net a cărui distribuire s-a hotărît la adunarea generală a asociaţilor dacă, la momentul achitării, societatea este în stare de insolvabilitate sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia.
(3) În cazul încetării circumstanţelor menţionate la alin.(1) şi (2), societatea este obligată să plătească asociaţilor profitul net a cărui distribuire s-a hotărît la adunarea generală a asociaţilor.
(4) Profitul net plătit contrar reglementărilor stabilite la alin.(1) şi (2) se restituie societăţii.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/110122

18 aprilie 2019

Mersi, dar vreau sa mai concretizez ca un asociat si-a vindut partea sociala pina a fi luata decizia asociatilor de repartizare a profitului net, contractul de vinzare-cumparare a fost incheeat la data de 10.04.2019 pot asociatii sa emita decizia de repartizare a profitului net la data de 18.04.2019 sau este... mai detaliat un termen legal cu cit timp inainte de a fi luata decizia trebuie sa fie incheeat contractul de vinzare-cumparare pentru ca profitul net sa il primeasca noul asociat ?

18 aprilie 2019