Restabilire in drepturile parintesti

23 noiembrie 2020 116

Buna ziua. Daca parintele decazut din drepturile parintesti cere sa fie restabilit in drepturile parintesti, autoritatea tutelara trebuie sa prezinte in instanta de judecata o concluzie privind conditiile lui de trai, obiceiuri, mod de viata etc.? Si o concluzie, in baza convorbirii cu copilul minor, privind atitudinea, relatiile lui cu parintele in cauza?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna seara d-na Viorica, DVS aveți dreptate pentru restabilire în drepturi părintești, trebue să participe organul de tutelare, ce spune Codul familiei Articolul 70. Restabilirea drepturilor părinteşti

(l) Părinţii pot fi restabiliţi în drepturile părinteşti dacă au încetat împrejurările care au condus la decăderea lor din aceste drepturi şi... mai detaliat dacă restabilirea în drepturile părinteşti este în interesul copilului.

(2) Restabilirea în drepturile părinteşti se face pe cale judecătorească, în baza cererii persoanei decăzute din aceste drepturi, cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare.

(3) Restabilirea în drepturile părinteşti faţă de copilul care a atins vîrsta de 10 ani se admite ţinîndu-se cont de opinia copilului.

(4) Dacă copilul a fost adoptat şi adopţia nu a fost desfăcută, hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi anulată fără restabilirea drepturilor şi obligaţiilor de părinte. Concomitent Articolul 73. Participarea autorităţii tutelare la examinarea litigiilor privind educaţia copilului

(1) La examinarea de către instanţa judecătorească a litigiilor privind educaţia copilului este obligatorie participarea autorităţii tutelare.

(2) Autoritatea tutelară este obligată să examineze condiţiile de trai ale copilului şi ale persoanei care pretinde la educaţia copilului şi să prezinte instanţei judecătoreşti avizul respectiv.

23 noiembrie 2020
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Cojocaru, eu am răspuns la această întrebare, a fost pusă de d-na Viorica.

24 noiembrie 2020