Restabilirea drepturilor parintesti

19 iulie 2020 26

Buna ziua. Tatal copilului vrea sa-si restabileasca drepturile parintesti. Pot cere in instanta (in caz ca ii vor fi restabilite) perfectarea actelor copilului fara acordul lui si sa nu fie schimbat numele de familie al copilului (cum o cere el in judecata)? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Viorica, bună ziua!

1. COPILUL NU ESTE ARMĂ DE ȘANTAJAT TATĂL ACESTUIA.

2. Nu aveți necesitate de acordul tatălui la parfectarea actelor copilului atât timp cât este stabilit domiciliul permanent al copilului, fie printr-un acord notarial, fie printr-o hotărâre judecătorească.

3. Pentru perfectarea actelor de identitate românești ale copilului va adresați în instanța... mai detaliat judecătorească competentă din România.

4. Cu privire la schimbarea numelui Codul familiei dispune:
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.


Succes.

19 iulie 2020