Restabilirea permisului de conducere

2 iunie 2020 160

Buna! Cum si unde pot sa imi restabilesc permisul, daca acesta mi-a fost retras în anul 2015 pe termen de 3 ani, în temeiul art. 264 alin. 1 CP?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform pct. 40/1, HOTĂRÎRE Nr. 1452 din 24-12-2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier:

40/1. Persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum... mai detaliat și persoanele în privința cărora instanța de judecată a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, fiind declarate inapte de a conduce vehicule de către autoritatea medicală competentă, pot redobândi dreptul de a conduce vehicule la decăderea temeiurilor prevăzute de lege, în condiții generale, ca urmare a susținerii probelor teoretică și practică ale examenului pentru obținerea permisului de conducere la categoriile/subcategoriile de permis solicitate.

Persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală sau sancțiune contravențională de privare de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an și mai mare pot fi repuse în dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, cu condiția susținerii probei teoretice a examenului de obținere a permisului de conducere la categoriile/subcategoriile de vehicule din permis solicitate.

Persoanele sancționate contravențional cu privare de dreptul de a conduce vehicule pe un termen mai mic de un an sunt repuse în dreptul de a conduce vehicule, la expirarea termenului de privare, fără susținerea examenului de obținere a permisului de conducere.

Persoanele cărora, pentru săvârșirea infracțiunilor în domeniul transporturilor sau pentru utilizarea vehiculului la săvârșirea infracțiunii, pentru care se prevede pedeapsa privării sau anulării dreptului de a conduce vehicule, li s-a aplicat măsura preventivă de ridicare a permisului de conducere deținut sau altă restricție, pe perioada ridicării/suspendării permisului de conducere nu se admit la examenul de obținere a permisului de conducere și nu pot obține un alt permis de conducere.

Deci, va trebui să susţineţi proba teoretică a examenului de obținere a permisului de conducere.

Mai multe detalii găsiţi aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120797&lang=ro

Servus

3 iunie 2020
Arsen Saruhanean
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul penal

Bună ziua!
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport conform art.41 alin.(2) și art.182 din Codul de Procedură Penală ține de competența judecătorului de instrucţie care asigură controlul judecătoresc în cursul urmăririi penale.
Condorm art. 175 alin.(4) din Codul de Executare al RM - Executarea ridicării... mai detaliat provizorii a permisului de conducere a mijloacelor de transport se asigură de către organul de poliţie rutieră în a cărui rază teritorială se află domiciliul prevenitului.
Сonform art.298 CPP RM, permisul de conducere se păstrează la organul de poliţie rutieră pînă la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive aplicate.

3 iunie 2020