Restante concediu

30 octombrie 2017 150

Buna ziua. Ma intereseaza asa o intrebare, referitor la schimbarile noi in codul muncii privind concediul anual. Dupa cum am inteles, incepind cu anul urmator angajatorul va fi olligat sa acorde muncitorului concediul anual cel putin 14 zile pe o perioada, iar restul pina la sfirsitul anului. Dar nicaeri nu am gasit nimic referitor la restantele pe concediu, acumulate pe parcursul anilor, ce se va intimpla cu ele.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Iulia Furtuna
  • Avocat
  • Dreptul muncii
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei

Vitalie, vedeti in acest sens articolul 19 din Codul muncii (in special ultimul alineat):

(1) În caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.... mai detaliat
(2) În baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite.
(3) În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor.

31 octombrie 2017