Retroactivitatea legii civile

21 septembrie 2022 42

Buna ziua. In cererea de chemare in judecata depusa in iulie 2022 in vederea rezilierii unui contract semnat in 2018, reclamantul peste tot mentioneaza diferite versiuni ale Codului Civil (de ex. 2019, 2020 etc.). Spuneti-mi, va rog, daca asta e corect sau gresit? Dupa mine este gresit, dar am nevoie de o parere in plus a unui jurist.
Articolul 7. Acţiunea în timp a legii civile
(1) Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.
(2) Legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare.
(3) De la data intrării în vigoare a legii noi, efectele legii vechi încetează, cu excepţia cazurilor în care legea nouă prevede altfel.
(4) În cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverneze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel.