Revocare contract de donatie?

27 noiembrie 2017 631

Bună ziua. Dacă eu am donat un apartament unei rude, pur si simplu contract de donatie, fara conditia de a ma întreține, apoi pot eu acum peste 2 ani sa mi-l intorc inapoi si cum se face acest lucru?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Nicolae Beschieru
  • Parajurist
  • Dreptul civil

Buna. Da. Codul Civil RM prevede acțiuni de revocare, anulare conform art.art.216,217-224, art. 834:
Articolul 834. Donaţia condiţionată
(1) Părţile pot conveni ca efectele donaţiei să fie condiţionate de îndeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop. Scopul poate fi şi de utilitate publică. Va constitui donaţie numai... mai detaliat partea excedentară cheltuielilor de executare a sarcinii sau de atingere a scopului.
(2) Îndeplinirea sarcinii poate fi cerută, în afară de donator, de oricare persoană în al cărei interes este stipulată sarcina.
(3) Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina, donatorul poate revoca donaţia.

28 noiembrie 2017
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Donaţia este contract şi, ca atare, este irevocabilă şi ireversibilă. Totuşi, în Codul civil sunt 3 cazuri când puteţi să vă recuperaţi bunul: 1) vă însănătoşiţi iar motivul donaţiei a fost boala fatala; 2) donatarul dă dovadă de ingratitudine; 3) aveţi o stare de nevoie. Vedeţi mai jos textele... mai detaliat de lege care explică detaliat condiţiile în care se aplică aceste temeiuri. De asemenea, dacă ambele părţi sunt de acord, puteţi semna un acord de desfacere a donaţiei.
*****
Codul civil
Articolul 833. Donaţia în cazul maladiilor prezumate a fi letale
Contractul de donaţie încheiat în timpul unei maladii prezumate a fi letale pentru donator, urmată de însănătoşirea acestuia, poate fi declarat nul la cererea donatorului.

Articolul 835. Revocarea donaţiei pentru ingratitudine
(1) Donaţia poate fi revocată dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată a acestuia, situaţii care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată.
(2) Dacă donaţia este revocată, se poate cere restituirea bunului donat.
(3) Revocarea donaţiei poate fi făcută doar în decursul unui an din momentul în care cel îndreptăţit să revoce a luat cunoştinţă de motivul de revocare.
(4) Acţiunea de revocare a donaţiei nu poate fi înaintată contra moştenitorilor donatarului, nici de moştenitorii donatorului împotriva donatarului, cu excepţia cazului cînd donatorul a decedat pînă la expirarea termenului stipulat la alin.(3).

Articolul 836. Rezoluţiunea contractului de donaţie în cazul stării de nevoie
(1) Dacă donatorul, după executarea donaţiei, nu mai este în stare să-şi asigure o întreţinere corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi, poate cere de la donatar restituirea bunurilor donate pe care acesta le mai posedă.
(2) Cererea de restituire este inadmisibilă cînd donatorul şi-a provocat intenţionat sau prin culpă gravă starea de nevoie.

28 noiembrie 2017