Revocarea donatiei

21 mai 2024 3

Buna ziua. Exista un termen stabilit in care poate fi revocata o donatie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Sergiu, conform Codului civil, DVS aveți termen până la 3 ani Articolul 1208 Codul Civil al Republicii Moldova. Termenul de revocare a donației
Donatorul sau, în cazul prevăzut la art. 1207 alin. (4), moștenitorul său este decăzut din dreptul de revocare a donației în temeiul legii dacă notificarea de... mai detaliat revocare nu este dată în termen de 1 an din momentul în care el a cunoscut sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască circumstanța care îl îndreptățește să revoce, dar nu mai tîrziu de 3 ani din momentul dobîndirii de către donatar a dreptului de proprietate asupra bunului donat.
Detalii: https://lege.md/codul_civil/art-1208

22 mai 2024