Reziliere contract de asistență juridică

9 mai 2018 47

Bună ziua, mult stimați jurişti. Eu ca persoană fizică am încheeat un contract de asistență juridică cu un avocat, să mă reprezinte în instanță prin mandat. Eu mă aflu peste hotarele țării. Instanța a scos cererea părții reclamante de pe rol pentru că au fost depistate grave abateri şi falsuri în plângerea depusă. Şedințe nu au avut loc, dar avocatului i-am achitat suma de 500€ şi în contract este menționat că la rezilierea contractului de către una din părți, suma de bani nu se restitue. Ce măsuri pot întreprinde pentru să îmi restitue ceva bani din suma sus menționată. Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Puteţi rezilia contractul pe motiv de neexecutare esenţial, conform art. 735 Cod civil. În acest caz, aveţi dreptul la restituirea onorariului în măsura în care nu aveţi nici un interes/utilitate în serviciile oferite de avocat. De asemenea, aveţi dreptul la repararea prejudiciului pe temeiul art. 602 Cod civil.
În final,... mai detaliat puteţi sesiza Comisia pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor: http://uam.md/index.php?pag=page&id=893&l=ro

9 mai 2018