Rezilierea contractului

17 august 2017 572

Buna ziua! Cum as putea rezilia un contract?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Rezilierea operează numai pentru viitor. Pot fi reziliate contractele cu executare succesivă.

Astfel Codul Civil prevede expres cum poate fi rezoluționat/reziliat un contract la art. 734,735,737,741-746. ( http://lex.justice.md/md/325085/ )

Informație detaliată și suplimentară la fel găsiți aici ( http://www.bizlaw.md/2016/08/13/care-sunt-conditiile-de-reziliere-si-revocare-a-contractelor/ )

17 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

1. Expediați o notificare scrisă celeilalte părți contractante.
2. Depuneți o cerere de chemare în judecată privind rezilierea contractului.

Este preferabilă respectarea consecutivitatii celor două puncte de mai sus, dar pentru a evita orice incertitudine, vă puteți adresa direct în justiție (prin depunerea cererii de chemare în judecată).

Dar... mai detaliat luați în considerație condițiile contractuale de desființare anticipată a raportului contractual, precum și posibilitatea solicitării de către d-voastră a obligării celeilalte părți la repararea prejudiciului patrimonial și/sau moral în situația în care intenționați să reziliati pe motiv că cealaltă parte nu și-a executat obligațiile sau a făcut-o necorespunzător.
Totodată și partea adversă poate solicita de la d-voastră același lucru pe calea acțiunii reconventionale.

Succese!

17 august 2017