Rezilierea contractului de locațiune

20 mai 2020 16

Bună ziua. Am un contract de locațiune, încheiat în 2017 și valabil până în 2021. Vreau să cer rezilierea lui pe motiv că cealaltă parte își execută obligația de plată cu întârziere și a mai încălcat anumite puncte din contract. La reziliere trebuie să mă conduc de redacția nouă a Codului Civil sau de cea veche (în vigoare la momentul încheierii contractului)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ana,

Vă conduceți de prevederile Codului Civil în redacția nouă precum și de prevederile contractului.

20 mai 2020