Rezilierea contractului de locațiune

11 mai 2020 24

Am încheiat un contract de locațiune, termenul este de 5 ani. Au trecut doi ani și acum aș vrea să reziliez contractul, însă cealaltă parte nu dorește. În contract e menționat că rezilierea are loc doar prin acordul părților. Eu pretenții la locatar nu am, achită la timp, are grijă de bun etc. Pot cumva să reziliez acest contract înainte de expirarea termenului? Vă mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ana,

În așa situație este dificil de rezoluționat contractul. Însă se poate de încercat de invocat anumite neexecutări minore, de exemplu dacă chiriașul întârzie cu o zi sau două în plata chiriei sau să invocați anumite momente în ceea ce ține de întreținerea bunului. La fel, puteți ridica facturile... mai detaliat pentru serviciile comunale, poate are restanțe sau întârzieri acolo.

La fel, puteți încerca să modificați chiria. În caz că chiriașul nu o să fie decord, poate o să dorească să rezoluționeze contractul.

12 mai 2020