Salariul

11 noiembrie 2022 33

Bună ziua. Am fost concediată fără să fiu anunțată preventiv. Motivul: funcția nu este pentru mine. Am semnat cererea și am plecat. Când am cerut banii pentru zilele lucrate mi s-a răspuns că îi voi primi abia pe data de 10 luna viitoare, atunci când se plătește salariul. Care drepturi mi-au fost încălcate și sunt eu obligată să aștept data salariului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Salut Ana, potrivit codului muncii:
Articolul 143. Termenele de efectuare a achitărilor în caz de

încetare a contractului individual de muncă

(1) Dacă nu se contestă cuantumul... mai detaliat tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate, efectuarea achitărilor se face:

a) în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care continuă să lucreze pînă în ziua eliberării din serviciu - în ziua eliberării;

b) în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (concediu medical, absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.) – cel tîrziu în ziua imediat următoare zilei în care salariatul eliberat a cerut să i se facă achitările.

(2) Dacă se contestă cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberare din serviciu, angajatorul este obligat, în orice caz, să-i plătească, în termenele prevăzute la alin.(1), suma necontestată.
Puteţi solicita repararea prejudiciului in baza art.330 alin 2 codul munci
Articolul 330. Obligaţia angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci
(2) În caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, art. 225 alin. (8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc suplimentar, pentru fiecare zi de întîrziere, 0,3 la sută din suma neplătită în termen.

11 noiembrie 2022