Schimbarea destinatiei terenului

31 iulie 2020 112

Bună ziua. Care este procedura pentru a schimba destinatia unui teren din agricolă în construcție?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Ion,

Trecerea terenurilor dintr-o categorie de destinaţie în alta se efectuează prin hotărîre de Guvern sau decizie a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, conform competenţelor stabilite în art. 8, 9, 10 şi 71 din Codul funciar.

În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile agricole de calitate superioară... mai detaliat (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi cu panta de pînă la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt), pe terenurile silvice de calitate superioară, pe terenurile ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice sau, dacă, prin alte legi, nu se permite schimbarea destinaţiei, primarul unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativă centrală) informează, în scris, solicitantul despre imposibilitatea acceptării propunerii de schimbare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor în care schimbarea destinaţiei terenurilor agricole de calitate superioară este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia obiectivelor liniare: drumuri, linii de comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte, construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor de producţie necesare pentru exploatarea acestora).

Retragerea terenurilor agricole de calitate superioară din circuitul agricol pentru necesităţile de stat şi publice în cazuri excepţionale, declarate în condiţiile legii, se face prin hotărîre de Guvern sau prin decizie a consiliului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei proprietate se află terenul respectiv.


Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor se face de către proprietar sau de către deţinătorul de teren, cu acordul proprietarului, care, în termen de 30 de zile lucrătoare de la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor, este obligat să informeze, în scris, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, specificînd suprafaţa terenului, modul anterior şi cel actual de folosinţă a terenului şi numărul cadastral al acestuia (pentru terenurile înregistrate), în scopul modificării înscrierilor în Cadastrul funciar.

1 august 2020