Schimbarea destinatiei unui teren

17 august 2020 163

Buna. Care sunt conditiile pentru a schimba destinatia de folosinta a terenului din "lot pomicol" in unul "pentru constructii"?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Triboi
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua!

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se aprobă prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul proprietate a persoanei fizice sau juridice, în temeiul cererii proprietarului. Prin urmare, trebuie să depuneți o cerere către Primăria unde se află terenul prin care să... mai detaliat solicitați schimbarea destinației și consiliul va decide.
La fel, atrag atenția că procedura de schimbare a destinației (cu actele necesare pe care trebuie să le pregătiți) o găsiți în Regulamentul cu privire la modul de
transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărâre de Guvern. Regulamentul îl puteți accesa aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118977&lang=ro
(de la pct. 21).

Mult succes!

17 august 2020