Schimbarea executorului

4 februarie 2019 30

Buna ziua! As vrea sa stiu: in cazul in care executorul nu isi face treaba, sau iti raspunde pe un ton ridicat de ce o suni, as putea sa imi retrag cererea si sa-mi dea calculul cu datoria fostului sot? Va rog mult, multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Sigur este posibil retragerea Titlului executoriu
Vedeți în acest sens Codul de Executare, cu condițiile și procedura:
Articolul 86. Restituirea documentului executoriu
(1) După achitarea cheltuielilor de executare, documentul executoriu care nu a fost executat... mai detaliat ori care a fost executat parţial se restituie creditorului în cazul în care:
a) o cere creditorul;
b) debitorul nu are bunuri ori venituri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru satisfacerea creanţelor;
c) creditorul refuză să preia bunurile nevîndute în procesul executării hotărîrii, iar debitorul nu dispune de alte bunuri;
d) debitorul nu locuieşte ori nu lucrează la adresa indicată de creditor sau în documentul executoriu sau la adresa aceea nu se află bunurile lui, cu excepţia cazului cînd debitorul este dat în căutare;
e) creditorul împiedică prin acţiune (inacţiune) executarea documentului executoriu sau nu avansează în termenul stabilit de prezentul cod cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de executare;
f) creditorul refuză să primească bunurile ridicate de la debitor, care, conform hotărîrii, urmează să-i fie predate.
(2) În cazurile menţionate la alin.(1) lit.b)-f), executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal.
(3) Restituirea documentului executoriu către creditor nu împiedică prezentarea lui repetată spre executare, în condiţiile prezentului cod. În acest caz, noul termen de prezentare a documentului executoriu spre executare se calculează conform art.17 alin.(3) din prezentul cod.
(4) Documentul executoriu se restituie în baza încheierii motivate a executorului judecătoresc. Încheierea poate fi contestată în instanţă de judecată.
(5) În cazurile indicate la alin.(1) lit.a), b) şi d), măsurile asigurătorii se vor menţine pe întregul termen de prescripţie a executării sau pînă la stingerea obligaţiei stabilite prin documentul executoriu.
(6) Încheierea privind restituirea documentului executoriu serveşte drept temei pentru depunerea dosarului de executare în arhivă.

4 februarie 2019