Schimbarea instanței care examinează dosarul contravențional

23 martie 2023 51

Bună ziua. Am contestat un proces-verbal contravențional, însă dosarul a fost repartizat la Judecătoria Chișinău, iar eu am domiciliul întru-un oraș aflat la distanță considerabilă de capitală. Pot cere ca examinarea dosarului amintit să aibă loc la judecătoria în raza căreia am domiciliul?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Nu puteţi.
Codul contravenţional prevede
Articolul 395. Competenţa instanţei de judecată
(11) Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă, pentru... mai detaliat cazurile prevăzute la art. 394 alin. (11).

24 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună.
Cauzele contravenționale aflate în competența autorităților prevăzute la alin. (1) se soluționează de către autoritatea competentă în a cărei rază teritorială a fost săvîrşită contravenția.
În cazul în care autoritatea competentă nu are subdiviziuni teritoriale, cauza contravențională se judecă de către instanța de judecată de la locul unde îşi are... mai detaliat sediul autoritatea al cărei reprezentant este agentul constatator.
Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanța de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă.

24 martie 2023