Schimbarea numelui

17 iulie 2017 66

Salut, ma intereseaza daca pot schimba numele si prenumele, cam care este procedura si cat dureaza, si in cazul prenumelui neaparat trebuie sa fie din rude sau ar pitea fi ori care? Merci mult.

Jurist comments 1

Download discussion
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către oficiul stare civilă, care se aprobă de către Serviciul Stare Civilă.

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi... mai detaliat dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele al soţului sau să alăture la numele al său numele al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
dorinţa de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ;
dorinţa de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
Cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia
alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.

Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive:

trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea;
schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice;
identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc.

Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:

solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol;
solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat;
în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;
solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;
se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.

Etapele soluţionării


Pentru a schimba numele şi/sau prenumele urmează să parcurgeţi următoarele etape:

1. Depunerea cererii:

Cererea privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui se depune personal:
la Oficiul stare civilă în a cărui rază teritorială sunteţi domiciliaţi;
în cazul în care domiciliaţi în străinătate la Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale Republicii , care va executa cererea Dvs. prin intermediul serviciului poştal;
în cazul în care domiciliaţi în străinătate şi doriţi ca cererea Dvs. să fie examinată în baza procurii în regim de urgenţă de către OSC puteţi să Vă adresaţi la Misiunile diplomatice sau Oficiile consulare ale Republicii , care va autentifica semnătura Dvs. pe cerere şi va întocmi procura respectivă;

2. Examinarea cererii:

Oficiul stare civilă, Misiunea diplomatică (Oficiul consular) examinînd cererea Dvs, va organiza dosarul, va întocmi concluzia privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi va expedia acestea către Serviciul Stare Civilă spre aprobare (termenul aprobării este de 15 zile lucrătoare, fără a lua în consideraţia termenul de transmitere poştală).

3. Aprobarea dosarului:

Examinarea dosarului privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui de către Serviciul Stare Civilă poate fi executat la solicitarea persoanei şi în regim de urgenţă, în cazul prezentării personale a acestei la Secţia metodică şi examinarea dosarelor a Direcţiei control şi metodologie a Serviciului Stare Civilă cu sediul – str. M. Viteazul, 11/1.

Pentru examinarea în regim de urgenţă a dosarului respectiv urmează a fi prezentate următoarele documente:

dosarul respectiv sigilat (în plic) în modul stabilit;
actul de identitate al solicitantului;
dovada împuternicirii (în cazul reprezentării): procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a.;
bonul privind achitarea taxei pentru servicii.

4. Înregistrarea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui

OSC/misiunea diplomatică (oficiu consular) primind concluzia va invita solicitantul în scopul înregistrării în termen de 1 lună a actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui şi eliberării solicitantului certificatului de schimbare.

În cazul neprezentării solicitantului pentru întocmirea actului respectiv în termenul de 1 lună, concluziaprivind schimbarea numelui şi/sau prenumelui pierde valabilitatea.

Dacă motivul neprezentării s-a dovedit a fi întemeiat termenul expirat poate fi restabilit. Repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui şi/ sau prenumelui se examinează la cererea solicitantului de către SSC.

17 iulie 2017