Schimbarea numelui

20 martie 2024 2

Buna ziua. Am 40 de ani. Exista vreo posibilitate sa renunt definiv la numele tatalui de pe toate actele, inclusiv certificatul de nastere si sa iau numele mamei, care a decedat acum 38 de ani?

Jurist comments 1

Download discussion
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. E posibil.Conform legii, persoana care a împlinit vîrsta de 16 ani are dreptul să-şi schimbe numele de familie şi/sau prenumele. Cererea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui se depune la organul stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul. Schimbarea numelui de... mai detaliat familie şi/sau a prenumelui se înregistrează de către organul stare civilă, întocmindu-se actul respectiv.

Drept urmare a schimbării numelui, se rectifică actele de stare civilă întocmite anterior pe numele persoanei care şi-a schimbat numele şi/sau prenumele şi se eliberează certificate respective noi.

21 martie 2024