Schimbarea numelui copilului

10 iunie 2022 15

Buna ziua. Am un copil care poarta numele parintilor mei, eu nu am foat căsătorită. Recent m-am căsătorit și mi-am schimbat numele. Copilul mei de 16 ani e obligat sa schimbe și el numele de familie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Bună ziua, dna. Stela!

Aici găsiți răspunsul Codul Familiei al RM:
Articolul 55. Dreptul copilului la nume de familie şi prenume
(1) Copilul are dreptul la un nume de familie şi prenume.
(2) Copilul dobîndeşte numele de familie al părinţilor săi.
Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al... mai detaliat tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.
(3) Copilul va purta un prenume simplu sau unul compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.
(4) În caz de litigiu între părinţi privind numele de familie şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară locală.

Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

12 iunie 2022