Schimbarea numelui copilului

10 noiembrie 2021 16

Bună ziua. Părinții unui copil nu sunt căsătoriți, dar acesta poartă numele de familie al tatălui. Care sunt acțiunile pe care trebuie să le întreprindă mama dacă dorește să schimbe numele copilului?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
 • Avocat
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună ziua!
Este necesar acordul ambilor părinți, exprimat în Cererea comună de schimbarea numelui de familie a copilului. În cazul în care, copilul a atins vârsta de 10 ani, este necesar și acordul acestuia la schimbarea numelui şi/sau prenumelui său.

În rubrică informații generale sunt descise toate condițiile de schimbarea numelui copilului.... mai detaliat Setul de acte puteți să găsiți la rubrică - Documente necesare.
https://www.asp.gov.md/ro/persoane-fizice/12/121

10 noiembrie 2021
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Constantin, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul familie Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului

(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16... mai detaliat ani.

(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

11 noiembrie 2021