Schimbarea numelui de familie

1 aprilie 2018 78

Buna ziua. Locuiesc cu sotul, dar nu suntem casatoriti oficial. Avem 2 copii care poarta numele de familie al tatalui. Doresc sa trec copiii in numele meu de familie, insa tatal imi da acordul doar in cazul daca semnez fictiv o hirtie unde e indicat ca am imprumutat o suma mare de la dansul ca garantie ca nu am sa pot sa il implic in plata alimentara pentru întreținerea copiilor.
Prevede legea asa conditii de garantie de eschivare de la plata pensiei alimentare pentru întreținerea copilului si are dreptul tatal sa isi vada copiii chiar dupa acordul său de a schimba numele de familie?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună Corina,
Nu semnați in nici un caz asemenea recipise. Ceea ce vrea de la dvs concubinul e să vă pună sa semnați de fapt un contract de împrumut precum că îi sunteți datoare cu bani.
Soțul dvs are scopul de a va șantaja și determină sa nu îl acționați in... mai detaliat instanța de judecată ca el sa nu achite pensie de întreținere.

Ambii părinți au drepturi și obligații egale în raport cu copiii lor, indiferent de faptul dacă sunt copiii lor biologici sau adoptați, dacă le poartă sau nu numele de familie.
În cazul în care îl acționați pe tatăl copiilor în judecată în scopul stabilirii și încasării pensiei de întreținere pentru copiii minori solicitați încasarea a 1/3 din toate veniturile lui sau o sumă fixa pentru fiecare copil.
Daca aveți o hotărâre judecătorească și puneți imediat în executare titlul executoriu iar el nu va achita cel puțin 6 luni, ulterior puteți solicita decăderea din drepturile părintești.
Totodată dacă nu o să vă dea permisiunea sa perfectati actele copiilor și sa ieșiți cu ei din țară puteți obține acest lucru pe cale judecătorească.


Mai jos vedeți prevederile legale din Codul familiei al RM referitor la procedeul de schimbare a numelui copiilor.

Articolul 55. Dreptul copilului la nume de familie şi prenume
(1) Copilul are dreptul la un nume de familie şi prenume.
(2) Copilul dobîndeşte numele de familie al părinţilor săi. Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.
(3) Copilul va purta un prenume simplu sau unul compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi.
(4) În caz de litigiu între părinţi privind numele de familie şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.55 al.(4) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

Nu vă dați șantajată, este ilegal ceea ce vrea tatăl copiilor!

1 aprilie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Tatăl va avea dreptul să își vadă copiii, doar că pentru a stabili un grafic de întrevederi cu copiii va fi necesar să se adreseze la Autoritatea tutelară din raza domiciliului copiilor.

1 aprilie 2018