Schimbarea numelui de familie al copilului minor

12 octombrie 2020 23

Buna! Prietena mea are un copil. In certificatul de naștere al acestuia este inscris tatal, cu care prietena mea (mama copilului) nu este si nu a fost casatorita. Tatal e plecat in Rusia de 10 ani si nu mentin legătură. Poate mama schimba numele de familie al copilului?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
... mai detaliat (2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

12 octombrie 2020

Am fost la osc , dar doamna refuza sa primeasca cererea de la mine pentru schimbarea numelui de familie. Ma trimite in sat la primarie sami scrie cineva de la primarie ca pot schimba familia copilului

12 octombrie 2020