Schimbarea numelui minorului

9 mai 2018 31

Buna! As vrea sa stiu care este procedura de schimbare a numelui minorului, din numele tatălui in numele mamei? Concretizez ca copilul de la nașterere a locuit doar cu mama! Părinții minorului nu au fost căsătoriți și au locuit separat? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
În cazul dat, nu are importanță dacă părinții sunt sau nu au fost niciodată căsătoriți, înregistrarea acestora în certificatul de naștere a copilului, este temei de a se numi părinte și a dispune de drepturi și obligații față de copil.
În cazul d-stră este aplicabil art. 56 al Codului Familiei:... mai detaliat Schimbarea numelui de familie
şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

Succese.

9 mai 2018