Scrisoare de la Termoelectrica

19 mai 2023 39

Bună ziua. Am primit o scrisoare de la Termoelectrica în care se spune că am o datorie la agentul termic. Furnizorul mă avertizează că dacă nu achit în întregime datoria până pe 31 mai 2023, mă va acționa în judecată. Datorie în cauză este de 2.000 lei și am vrut să o sting în rate lunare. Are Termoelectrica dreptul să mă amenințe cu un proces de judecată și să ceară să plătesc datoria înainte de 31 mai 2023?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Cristina.
Termoelectrica are dreptul de a vă notifica despre datoria acumulată și dacă nu achitați datoria în termen, are dreptul să se adreseze în judecată.
Codul Civil prevede:
Articolul 901. Mijloacele juridice de apărare ale creditorului în caz de neexecutare
a obligație

(1) Atunci cînd, fără justificare, debitorul nu își execută... mai detaliat obligația, creditorul poate, în condițiile legii și, după caz, ale contractului, la alegerea sa:
a) să ceară executarea silită a obligației;

Articolul 902. Acordarea termenului suplimentar pentru executare
(1) În orice caz de neexecutare a unei obligații, creditorul poate, prin declarație către debitor, să acorde un termen suplimentar pentru executare corespunzătoare.
Articolul 861. Termenul executării obligaţiei

(1) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, creditorul are dreptul de a pretinde oricînd executarea ei, iar debitorul este îndreptăţit să o execute oricînd.

(2) Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract sau din natura obligației, debitorul trebuie să execute obligația în termen de 7 zile din momentul primirii facturii sau a unei cereri echivalente din partea creditorului. Introducerea acțiunii în justiție față de debitor se asimilează cererii de executare din partea creditorului.

22 mai 2023