Scrisoare prin email-dovada?

3 decembrie 2018 52

Sunt intr-un proces de judecata. Am trimis la adresa oficiala de email a executorului poze - dovada achitare plati. In plus, am aratat dovezile chiar executorului. Am scris si plangere. Prima instanta de judecata am castigat-o, dar executorul spune in recurs ca nu a primit/vazut nici o dovada. Scrisoarea mea pe email la emailul lui oficial poate servi ca dovada ca el minte?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Samira,

În conformitate cu art.67 din Codul de Executare al Republicii Moldova, actele executorului judecătoresc se trimit destinatarului prin poştă, cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire, sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea textului cuprins în act şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.)... mai detaliat ori se înmînează personal destinatarului ori altor persoane de către executorul judecătoresc din oficiu sau la cererea părţii interesate. 

Ținând cont de faptul că legislația permite executorului judecătoresc comunicarea actelor executorii inclusiv prin poșta e-mail, prin interpretarea legii putem face concluzia că actele transmise de Dvs. prin poșta electronică se consideră a fi expediate și respectiv recepționată de către executor. Însă trebui să existe confirmarea recepționării de către executor a scrisorii respective.

Astfel puteți folosi ca probă scrisoare expediată prin e-mail pentru a dovedi că ați înștiințat executorul judecătoresc despre circumstanțele menționate în speță.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

3 decembrie 2018