Scrisoare recomandata

20 februarie 2023 196

Buna ziua. Ma aflu peste hotare. Mi-a venit un aviz de la posta precum ca am o scrisoare recomandata si trebuie sa o ridic de la oficiul postal. A mers fiica sa intrebe despre ce e vorba si eventual sa ridice scrisoarea, dar i-au spus ca e vorba de o judecata in Chisinau si atat. Cum pot afla despre ce fel de judecatae vorba? Presupun ca scrisoarea va fi intoarsa expeditorului pana revin eu acasa. Pot sa am probleme la revenirea in tara? Mersi.

Comentariile juriștilor 7

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Vitalie.
Dacă scrisoarea recomandată a fost expediată de Judecătoria Chişinău, atunci probabil prin această scrisoare vi s-a comunicat careva acte de procedură (citaţie, încheiere, hotărîre, etc.)
Puteţi contracta serviciile unui avocat care va fi împuternicit să facăcunoştinţă cu materialele cauzei aflate în judecată sau...
Puteţi verifica online dacă există pe agenda... mai detaliat instanţei de judecate o cauză în care figurează numele dumneavoastră.
1. Accesaţi linck-ul respectiv: https://jc.instante.justice.md/
2. selectaţi ,,Cereri şi dosare pendinte"
3. în rubrica ,,Denumirea dosarului" introduceţi numele şi prenumele dumneavoastră, apoi apăsaţi ,,aplică"
din lista care va apărea veţi înţelege despre ce proces de judecată este vorba.
la fel se procedează şi la rubrica ,,AGENDA ȘEDINȚELOR" pentru a vedea dacă este deja stabilită data şedinţei.

20 februarie 2023

Mersi mult , da am gasit sunt cum am intales dat la alimente si trebuea az sa fiu la judecată , e deschis dosarul din 07/10/2022, PINA acuma nu am avut nici o scrisoare … am nevoie de un avocat bun sa m-a ajute , mersi

20 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună.
Ca un avocat să vă reprezinte interesele trebuie să semnați un contract și mandat care se prezintă în instanță.
Din motiv că sunteți peste hotare puteți depune o cerere de amânare a ședinței pe motiv că abia ați aflat despre ședință și aveți nevoie de timp să vă pregătiți și să... mai detaliat contractați un avocat.
Între timp, se rezolva problema cu semnarea mandatului.

21 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Vitalie, colegii mei dl. Segiu și d-na Tatiana v-a orientat corect, dar eu vreau să vă comunic, că stattul DVS în instanță e pârât, eu vă comunic ce spine în așa caz Codul de procedură civilă pentru asta sunteți în sept să înaintați o cerere în instanță, despre amânarea... mai detaliat cauzei, cu atregerea unui avocat și concomitetn DVS sunteți în drept să înaintați o referință, cum spune în acest articol cu anexarea probelor Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

21 februarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Dacă şedinţa este astăzi atunci aceasta probabil nu ava avea loc deoarece dumneavoastră nu aţi fost citat în modul stabilit de Codul de procedură civilă (citaţia nu a fost înmînată sub semnătură).
Verificaţi la finele zilei sau mîne şi veţi vedea care e următoarea dată a şedinţei.
Între timp se poate de... mai detaliat găsit o modalitate de a încheia un contract cu avocatul dacă vă decideţi.

21 februarie 2023

Va multumesc mult, eu stiu ca se plateste si se face fara mine tot se trimite scrisoarea pe Alta adresa si tot asa… orcum mine voi afla tot de dosar ce si cum, eu singur am cautato sa ii platesc pe copil si ea ma bloca acuma ca sa nu... mai detaliat fie bine… orcum imi va trebui un avocat o sa apelez la dumnevoastra, o seara buna

21 februarie 2023

Am intales ca pe 20/02/2023 a fost ultima judecata cu nu avea dreptu de ataca procesul, adica ei acolo o hotarit fara mine orcum Azi o sa stiu 100% cei acolo

21 februarie 2023