Scrisoare recomandată trimisă eventualilor pârâți

30 martie 2023 47

Salut! Trebui să demonstrez în instanță faptul acceptării tacite a moștenirii. Masa succesorală vizată include depozite bancare în mai multe bănci și un apartament. Pe cine trebuie să indic în calitate de pârât în cererea de chemare în judecată: băncile în care sunt deschise depozitele și municipiul în care se află apartamentul? Trebuie să trimit entităților menționate scrisori recomandate cu revendicările mele și să atașez la cerere anumite documente?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună. În practică, în cauze privind constatarea faptelor care au valoare juridică nu este pârât, ci persoană interesată.
Puteți indica ca persoane interesate: banca, iar referitor la apartament, Serviciul Fiscal, or conform legii, bunurile care nu au fost moștenite, trec la stat.
Articolul 2190 Cod Civil: Dreptul statului la moştenire
În cazul... mai detaliat în care defunctul nu are rude şi nici soţ supravieţuitor sau aceştia nu pot moşteni din anumite motive, moştenitor legal este statul.

Referitor la anexarea actelor pentru aceste părți, este necesar ca odată cu depunerea cererii de chemare în judecată să depuneți câte un set ce aceleași acte pentru fiecare parte interesată/atrasă în proces, autentificate în modul corespunzător.

31 martie 2023

băncile sunt o necesitate, pentru că nu ei primesc bunurile, dar statul?

31 martie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Nu e neapărat. În orice caz, la pregătirea cauzei instanța poate decide atragerea în proces a persoanelor interesate.

1 aprilie 2023