Scurgerile instalate pe acareturile vecinilor directioneaza apa pe terenul meu

8 iulie 2020 133

Vecinii din spatele casei mele au facut scurgerea de pe toate acareturile lor in directia terenului meu si-mi spala in mica gradina totul. In 2018 am instalat bordura in spatele casei ca sa nu-mi acopere peretele cu pamantul adus de suvoaiele de apa din in urma ploii. Acum imi acopera si bordura. In baza carei legi as putea rezolva problema in care ma aflu. In afara de scurgerea de pe case, mai tin pasari aproape de hotarul dintre terenuri si prin gardul de plasa trece pe terenul meu toata murdaria de la gaini si rate, provocand pagube. Multumesc!

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,

Dacă scurgerile streșinilor au loc direct pe terenul dvs atunci potrivit art. 595 Cod Civil al RM , Acoperişul trebuie să fie construit astfel încît apa, zăpada sau gheaţa să cadă exclusiv pe teritoriul proprietarului.

Prin urmare, puteti solicita printr-o cerere prealabila adresata acestuia obligarea modificarii sistemului de scurgere de... mai detaliat pe casa acestuia astfel incit apa sa se scurga pe terenul acestuia, in caz de neintelegeri sa inaintati o actiune in instanta de judecata.

In situatia cind apa se scurge de pe terenul vecinului pe terenul dvs va propun spre atentie 591 Cod Civil,
(1) Proprietarul terenului inferior nu poate împiedica curgerea provocată de proprietarul terenului superior sau de alte persoane, aşa cum este cazul apelor care ţîşnesc pe acest din urmă teren, datorită unor lucrări subterane întreprinse de proprietarul terenului superior, cazul apelor provenite din secarea terenurilor mlăştinoase, al apelor folosite într-un scop casnic, agricol sau industrial, însă numai dacă această curgere precedă vărsarea într-un curs de apă sau într-un şanţ.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1), proprietarul terenului superior este obligat să aleagă calea şi mijloacele de scurgere care ar aduce prejudicii minime terenului inferior, rămînînd obligat la plata unei despăgubiri juste şi prealabile către proprietarul acestuia din urmă.

Ceea ce tine de cresterea animalelor la linia de hotar, nu exista careva norme exprese sa vb despre o distantiere dar urmeaza a fi respectat: (în caz contrar iarasi urmeaza de inaintat o actiunea in instanta de judecata cu privire la eliminarea,încetarea incovenientelor)
Articolul 377. Obligaţia de respect reciproc
Proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lîngă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce influenţe reciproce.
Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă
(1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care influenţa este considerabilă, dar este produsă de folosirea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate economic. Dacă este obligat să suporte o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile, proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzează influenţa o compensaţie corespunzătoare în formă bănească.
Articolul 379. Atentarea inadmisibilă
(1) Proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.
(2) Dacă construcţia sau instalaţia a fost ridicată respectîndu-se distanţa de la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident.

Mai mult, ați putea încerca să vă adresați și la Centrul de Sănătate Publică Chișinău solicitind verificarea respectarii normelor sanitare.

9 iulie 2020

Buna ziua d-nul Andrei Domenco.Va multumesc mult pentru un raspuns clar si desfasurat.O zi buna sa aveti!

13 iulie 2020

Buna ziua d-ul Andrei Domenco,ce tine de articolele cu scurgerea de pe stresini, e clar,insa ce tine de articolele 377;378;379 din 2020 e din alt domeniu( Articolul 377. Încetarea valabilității procurii )Ma puteti ajuta in corectitudenea alegerii articolelor?

19 iulie 2020