Scutire de impozit pe sot

21 februarie 2019 24

Cum pot obtine scutirea de impozit pe sot si cum se acorda?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Diana,

Dreptul și mărimea scutirii pentru soție (soț) acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit de art. 34 al Codului fiscal RM.

În scopul determinării mărimii și categoriei scutirii pentru soție (soț) care urmează a fi acordată, Dvs. trebuie să prezentați patronului cererea privind acordarea scutirilor la... mai detaliat impozitul pe venit reținut din salariu. anexînd la ea următoarele documente:

1) documentele ce confirmă statutul de rezident al Republicii Moldova, adică copia actului de identitate;

2) Copia certificatului de căsătorie;

3) Confirmarea privind neutilizarea scutirii personale, conform anexei nr.7 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

Cele bune.

24 februarie 2019