Scutirea de armata / invatamant cu frecventa redusa

10 decembrie 2022 29

Buna ziua. Este scutita de serviciul militar persoana care face studii universitare cu frecventa redusa?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ilie.
Studiile (cu orice formă de învățămînt/instruire) sunt un temei de amînare a încorporării în serviciul militar.
Pentru a fi amînată încorporarea, trebuie de prezentat comisiei de încorporare informația că sunteți admis la studii și care este termenul programului de studii.
După finisarea studiilor superioare, dacă între timp nu faceți catedra... mai detaliat militară, puteți fi încorporat în serviciul militar în termen redus pentru 3 luni de zile.

Jos anexez prevederile relevante pentru speța dumneavoastră:

LEGE Nr. 1245 din 18-07-2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Articolul 31. Amînarea încorporării în serviciul militar în termen
(4) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen, dictată de necesitatea continuării studiilor, se acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnazii și ciclul II – licee, în instituții de învăţămînt profesional tehnic secundar – școli profesionale, în instituții de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegii ori în instituţii de învăţămînt superior – universități, academii de studii, institute, şcoli superioare, şcoli de înalte studii etc., cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programele de studii.

CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 152 din 17-07-2014

Articolul 78. Forme de organizare a învăţămîntului superior
(1) Studiile superioare de licenţă şi de master se organizează în următoarele forme de învăţămînt:
a) cu frecvenţă;
b) cu frecvenţă redusă;
c) la distanţă.

11 decembrie 2022