Scutirea de impozite

8 ianuarie 2018 70

Bună ziua. Mama a prezentat la serviciu un certificat perecum că sunt student la universitatea X, document ce-o scutește de anumite impozite, sau le micșorează (nu mai știu). Ideea este că la momentul eliberării certificatului nu eram angajat în câmpul muncii, acum sunt. E ceva ilegal în ceea ce-a făcut sau care e procedura ulterioară în așa cazuri? Vă mulțumesc mult.

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Mama dvs. Are dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreținute atât timp cit pentru perioada fiscală a acelui an calendaristic, persoana fizica întretinuta (dvs.) întruneți cumulativ toate cerintele stipulate la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal.
Potrivit alin. (2) din articolul menționat, persoana întreținută se consideră persoana care întrunește... mai detaliat toate cerințele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii și înfiații) ori persoană cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depășește suma anuală în mărimea stabilită la acest articol (10620 lei pentru anul 2017).

Deci, în cazul în care venitul dvs. Din salariu, pentru anul 2017 nu a adepășit suma de 10620 lei, mama dvs. este în drept să beneficieze de această scutire.
În caz contrar, dacă au survenit schimbări la circumstanțele de la Art. 35 alin. (2) Cod Fiscal, vor fi aplicabile prevederile pct. 20,22, 25 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăti efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 697 din 22 august 201. Drept urmare în cazul în care angajatul obține dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la anumite scutiri, acesta este obligat să prezinte patronului cererea și copiile (extrasele) din documentele corespunzătoare privind utilizarea scutirii.
Potrivit pct. 22 din Regulamentul menționat, dacă pe parcursul perioadei fiscale se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul, acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare.
Pct. 25. Angajatul pierde dreptul la scutire pentru persoanele întreţinute dacă acestea au obținut venit în perioada anului fiscal în valoare ce depășește scutirea personală privind impozitul pe venit, stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal. În acest caz, patronul trebuie să efectueze recalculul impozitului pe venit reţinut, exceptînd din calcul sumele scutirilor pentru persoanele întreţinute care au fost prezentate angajatului pentru perioada fiscală de gestiune.

Respectiv, angajatul, care odată cu efectuarea modificărilor la art. 35 alin. (2) din Codul fiscal, a pierdut dreptul la scutire pentru persoanele întreținute, urmează să informeze despre acest fapt angajatorul prin prezentarea unei noi cereri cu indicarea sumei scutirii de care urmează să beneficieze.

Totodată, în cazul în care din anumite motive pe parcursul perioadei fiscale respective de către angajator nu au fost efectuate recalculări, angajatul va fi obligat să-și determine de sine stătător obligațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală și pînă la 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în care se dezice de scutirea pentru persoana întreținută care i-a fost acordată pe parcursul perioadei fiscale cu recalcularea obligațiunii privind impozitul pe venit.
http://lex.justice.md/md/354531/
Informații suplimentare puteți găsi aici: http://www.fisc.md/ShowQuestions.aspx?category=4aa228d6-f5df-43a6-9805-57a283b52a8c&nr=29.2.3

9 ianuarie 2018